Prvi korak u uređenju zelenih površina je projektovanje!

Stručni tim Planting doo se može pohvaliti iskustvom dužim od jedne decenije i velikom referencom zadovoljnih klijenata.

Inženjeri pejzažne arhitekture našeg tima ponudiće Vam nekoliko vrsta kompjuterskog projektovanja, u skladu sa vašim željama i konkretnim stanjem na terenu.

Najvažnije je sagledati želje i mogućnosti klijenta i uskladiti potrebnu funkciju zelenih površina sa mogućnostima terena i podneblja.

Izvodenjem projekta, odnosno prenošenjem na teren bave se lica sa dugogodišnjim iskustvom pod budnim nadzorom stručnog lica (projektanta). Garancija da će posao biti uradjen korektno i po savremenim standardima je mogućnost korišćenja savremene mehanizacije i konsultovanja sa većim i starijim agencijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu.

Image